26 de setembre, septiembre


Normativa de la Marxa: 

-El lliurament dels dorsals i la bossa del participant es farà el diumenge  a partir de les 7h a la sortida de Vilanova Park i per a la seva recollida serà necessària la presentació de la llicència del participant per verificar la seva inscripció.

-Podran participar en la Marxa tots els ciclistes majors de 16 anys amb llicència federativa o assegurança d'un dia.

-Els ciclistes hauran de fer una inscripció per poder participar, caldrà que tinguin llicència federativa o assegurança d'un dia que tramitarà l'organització i aniran identificats amb un dorsal a la bicicleta.

-Les bicicletes de carretera han de ser anteriors a l'any 1987, amb pedals de clip, cablejat del fre per sobre del manillar, palanques de canvi en el quadre. Estan prohibits els pedals automàtics.
També es permet l'ús de bicicletes destinades a altres fins com a pista, tàndem, de carter, de servei, d'ocupació a la feina o de passeig, amb l'excepció de Mountain Bike (BTT), però sempre clàssiques.

-No es permet assistir a l'esdeveniment amb bicicletes que no compleixin els requisits anteriors.

- No es deixarà participar a la marxa a tots aquells que tinguin la intenció de violar la prohibició.

-L'organització marcarà el circuit amb fletxes i posarà persones de control en els llocs o desviaments que es cregui convenient per al bon desenvolupament i seguretat de tots els participants.

-La ruta circula per carreteres i pistes obertes al trànsit, caldrà respectar totes les senyalitzacions i normativa, les ordres de les persones de control i dels agents de trànsit.

-Hi haurà un reagrupament a la zona de l'avituallament i si l'organització ho creu necessari, hi hauria un segon reagrupament.

-La Marxa no és competitiva, no hi haurà temps, ni llista d'ordre d'arribada.

-L'organització no es fa responsable dels successos o accidents que es puguin generar per no respectar aquestes normes o per un altre tipus d'accident.

-El participant es fa responsable de la mecànica de la seva bicicleta, portar eines i recanvis per poder solucionar algun punxada, contratemps o avaria. (Es recomana portar els pneumàtics en bon estat, de mes de 23 i ben inflats)

-És obligatori l'ús de casc o xixonera, es recomana portar roba i calçat de l'època, tot per donar un aire més clàssic i de tornada al passat.

-A l'arribada hi haurà butifarra, beguda, piscina i dutxes per a qui vulgui fer ús.
 
-El fet d'inscriure a la Marxa implica l'acceptació d'aquesta normativa.

-El participant inscrit autoritza a l'organització a poder fer ús de la seva imatge en fotos i vídeos per a promoció i divulgació de la prova, també l'ús de les seves dades exclusivament perquè la Clàssica del Foix li enviï informació.

-En cas de no poder assistir no es tornaran els diners de la inscripció.Normativa de la Marcha:

-La entrega de los dorsales y la bolsa del participante se hará el domingo a partir de las 7h en la salida de Vilanova Park y para su recogida será necesaria la presentación de la licencia del participante para verificar su inscripción.

-Podrán participar en la Marcha todos los ciclistas mayores de 16 años con licencia federativa o seguro de día.

-Los ciclistas deberán hacer una inscripción para poder participar, será necesario que tengan licencia federativa o seguro de día que tramitará la organización e irán identificados con un dorsal en la bicicleta.

-Las bicicletas de carretera deben ser anteriores al año 1987, con pedales de rastrales, cableado del freno por encima del manillar, palancas de cambio en el cuadro. Están prohibidos los pedales automáticos.
También se permite el uso de bicicletas destinadas a otros fines como pista, tándem, de cartero, de servicio, de empleo en el trabajo o de paseo, con la excepción de Mountain Bike (BTT), pero siempre clásicas.

-No se permite asistir al evento con bicicletas que no cumplan los requisitos anteriores.

- No se dejará participar en la marcha a todos aquellos que tengan la intención de violar la prohibición.

-La organización marcará el circuito con flechas y pondrá personas de control en los lugares o desvíos que se crea conveniente para el buen desarrollo y seguridad de todos los participantes.

-La ruta circula por carreteras y pistas abiertas al tráfico, habrá que respetar todas las señalizaciones y normativa, las órdenes de las personas de control y de los agentes de tráfico.

-Habrá un reagrupamiento en la zona del avituallamiento y si la organización lo cree necesario, habría un segundo reagrupamiento.

-La Marcha no es competitiva, no habrá tiempos, ni lista de orden de llegada.

-La organización no se hace responsable de los sucesos o accidentes que se puedan generar por no respetar estas normas o por otro tipo de accidente.

-El participante se hace responsable de la mecánica de su bicicleta, llevar herramientas y repuestos para poder solucionar algún pinchazo, percance o avería. (Se recomienda llevar los neumáticos en buen estado, de mas de 23 y bien hinchados)


-Es obligatorio el uso de casco o chichonera, se recomienda llevar ropa y calzado de la época, todo para dar un aire más clásico y de vuelta al pasado.

-A la llegada habrá butifarra, bebida, piscina y duchas para quien quiera hacer uso.
 
-El hecho de inscribirse a la Marcha implica la aceptación de esta normativa.

-El participante inscrito autoriza a la organización a poder hacer uso de su imagen en fotos y videos para promoción y divulgación de la prueba, también el uso de sus datos exclusivamente para la Clàssica del Foix le envíe información.

-En caso de no poder asistir no se devolverá el dinero de la inscripción.
info@laclassicadelfoix.cat contador de visitas